Het bestuur van de NeVlaC

Het dagelijks bestuur van de NeVlaC komt 6 à 8 keer per jaar bijeen.
Taken van het bestuur:
• activiteiten organiseren
• contact met andere organisaties onderhouden
• de NeVlaC promoten
• Nederlandse les organiseren
• leden werven
Het bestuur wordt om de twee jaar gekozen.

Het bestuur bestaat uit vijf leden:

bestuurslid-nevlac-7

Susanna Hartzheim, voorzitter

anita

Anita Hooijer, vice-voorzitter

 

 

 

 

 

n
Jacques van de Laar, penningmeester

bestuurslid-nevlac-1

Nienke Gschwend, notuliste

Maarten Schroen, bestuurslid