Nederlandse les voor kinderen & volwassenen

Op de NTC-school Karlsruhe kunnen kinderen van 2,5 tot 18 jaar Nederlands leren. De les vindt elke vrijdagmiddag op de Europese School in Karlsruhe plaats. Heb je belangstelling voor je kind(eren) om naar de Nederlandse les te komen? Lees dan verder op de website van de school NTC-school Karlsruhe.

Vanaf schooljaar 2017-2018 kunnen volwassenen deel nemen aan het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal. Het CNaVT wordt door de universiteit Leuven (België) georganiseerd. De examens vinden elk jaar begin mei plaats. Uitgebreide informatie vind je op de website van de NTC-school Karlsruhe onder CNaVT.

Contactpersonen: Daniela Meijer en Karine Müller, tel. 0721-9714010, Email: ntc.school.karlsruhe@gmail.com

De NTC-school Karlsruhe werd in 2005 door de NeVlaC in Karlsruhe opgericht en is bij de Stichting NOB in Nederland als school aangemeld. De SNOB valt onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De afkorting NTC betekent Nederlands Taal- en Cultuuronderwijs.