Bestuur

Het bestuur van de NeVlaC

Het dagelijks bestuur van de NeVlaC komt 6 à 8 keer per jaar bijeen.

Taken van het bestuur:
• activiteiten organiseren
• contact met andere organisaties onderhouden
• de NeVlaC promoten
• Nederlandse les organiseren
• leden werven

Het bestuur wordt om de twee jaar gekozen.

Het bestuur bestaat uit de volgende zes leden:

Susanna Hartzheim

voorzitter

Maarten Schroen

vice-voorzitter (ouderraad)

Jacques van de Laar

penningmeester

Email: penningmeester@nevlac.org

Mirella Hodzelmans

notulist

Eveline Hummel

bestuurslid

Daniela Meijer

bestuurslid (NTC-coördinatie)