Bestuur

Het bestuur van de NeVlaC

Het dagelijks bestuur van de NeVlaC komt 6 à 8 keer per jaar bijeen.
Taken van het bestuur:
• activiteiten organiseren
• contact met andere organisaties onderhouden
• de NeVlaC promoten
• Nederlandse les organiseren
• leden werven
Het bestuur wordt om de twee jaar gekozen.

Het bestuur bestaat uit vijf leden: